Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane. Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń. Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi. Małe mieszkania sprzedają się szybciej. domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości - Domy

nieruchomości w budownictwie

Ściana osłonowa - Ściana nie będąca konstrukcyjną, stanowiąca jedynie przegrodę osłaniającą ścianę nośną od wewnątrz mieszkania lub na zewnątrz. Może być też częścią elewacji budynku, konstrukcja ściany zamontowana jest do stropów, nie przenosi zasadniczych obciążeń budynku.

finanse: dom, mieszkanie

Promesa - zobowiązanie banku potwierdzające zdolność kredytową klienta i możliwość udzielenia kredytu po spełnieniu określonych warunków. Promesa określa jedynie zdolność kredytową na podstawie dokumentów finansowych, natomiast ostateczna decyzja banku może różnić się głównie po weryfikacji stanu prawnego nieruchomości.

ubezpieczenia: domu

NNW - Termin związany z ubezpieczeniami osobowymi. Polisa stosowana jako odrębna umowa ubezpieczenia albo dodatkowa umowa w ubezpieczeniach życiowych, turystycznych, komunikacyjnych.Chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń

Właściwe dobranie powierzchni poszczególnych pomieszczeń jak i wielkość całego domu jest bardzo ważny, należy pamiętać o tym, że w projektach domów, schody, garaż, a także powierzchnia balkonów i tarasów nie jest wliczana do powierzchni użytkowej, ale z kolei jest ujęta w powierzchni netto. Salon p... » więcej

Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane

Wybór najbardziej optymalnych rozwiązań i materiałów budowlanych to dobry moment by porozmawiać z architektem jeszcze na etapie projektowania naszego przyszłego domu. W obecnych czasach każdy nowo budowany dom musi spełniać odpowiednie normy zawarte w ustawach i rozporządzeniach. Przepisy te określ... » więcej

Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi

W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Także tutaj fakt, że deweloper posługuje się przy wykonaniu poszczególnych prac podwykonawcami jest bez znaczenia... » więcej

Małe mieszkania sprzedają się szybciej

Na nabywcę mieszkania czeka się teraz znacznie krócej niż na początku roku. Najszybciej można sprzedać małe mieszkania w blokach z wielkiej płyty, które są obecnie najtańsze. Od początku roku średni czas od wystawienia oferty sprzedaży mieszkania do zawarcia transakcji sięgał 130 dni, a obecnie cza... » więcej

konin domy, nieruchomości

domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości w budownictwie

Nadproże - element konstrukcyjny (najczęściej żelbetowy) stanowiący oparcie dla ściany nad otworem okiennym lub drzwiowym.

prawo: wynajem domów

Przekroczenie granicy - w razie przekroczenia granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia właściciel nieruchomości sąsiedniej nie może wystąpić o przywrócenie stanu poprzedniego. Wyjątek od tej zasady ma miejsce, gdy bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo grozi mu z tego tytułu niewspółmiernie wielka szkoda.

Świadectwo energetyczne - Właściciel lub zarządca danego budynku musi uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej także wówczas, gdy w danym budynku w wyniku przebudowy lub remontu zmieni się jego charakterystyka energetyczna. Nie każdy zatem remont będzie wiązał się z obowiązkiem uzyskania certyfikatu energetycznego, ale tylko taki, który spowoduje zmianę charakterystyki energetycznej. Certyfikat będzie zatem konieczny, jeżeli np. nastąpi wymiana okna w budynku, zmieni się instalacja centralnego ogrzewania czy przeprowadzona zostanie termomodernizacja.

domy jednorodzinne w ubezpieczeniach

dewastacja - umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem. W ramach ryzyka dewastacji ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczone mienie, które uległo zaborowi w celu jego przywłaszczenia.

finanse: kupno nieruchomości

Podwyższenie kwoty kredytu - podwyższenie kwoty kredytu jest możliwe w zasadzie w każdym momencie. W zależności od czasu, jaki upłynął od udzielenia kredytu istnieje możliwość przeprowadzenia tzw. uproszczonej procedury, bądź też jest badana zdolność kredytowa i cała procedura wygląda podobnie jak w przypadku udzielania kredytu. W niektórych przypadkach za podwyższenie kwoty kredytu bank może pobierać dodatkową prowizję lub opłatę.

Nieruchomości - Domy © 2017

Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane. Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi. Małe mieszkania sprzedają się szybciej. Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń. domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana