Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi. Małe mieszkania sprzedają się szybciej. Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń. Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane. domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości - Domy

mieszkanie w budownictwie

Wieniec - Belka żelbetowa wykonana nad każdą ścianą nośną budynku w celu jej wzmocnienia i usztywnienia stropu. Jej zadaniem jest m.in. równomierne rozłożenie obciążenia ze stropu na ściany.

finanse: kupno domu, mieszkania

Podatek od oszczędności - podatek od oszczędności zwany podatkiem Belki jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym obowiązującym od 1 marca 2002 r. Stopa podatku wynosi 19% od zysku z inwestycji. Podatek banki pobierają z góry oddając do dyspozycji klienta zysk po opodatkowaniu. Zwolnione z tego podatku są otwarte fundusze emerytalne.

ubezpieczenie: działki

Kradzież z włamaniem - Pojęcie wykorzystywane w ubezpieczeniach majątkowych, określające ryzyko ubezpieczeniowe. Najczęściej rozumiane jako bezprawny zaboru cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał poprzez usunięcie zabezpieczeń lub otwarciu tych zabezpieczeń kluczem lub innym urzadzeniem otwierającym pozostawiając ślady włamania.

Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń

Właściwe dobranie powierzchni poszczególnych pomieszczeń jak i wielkość całego domu jest bardzo ważny, należy pamiętać o tym, że w projektach domów, schody, garaż, a także powierzchnia balkonów i tarasów nie jest wliczana do powierzchni użytkowej, ale z kolei jest ujęta w powierzchni netto. Salon p... » więcej

Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane

Wybór najbardziej optymalnych rozwiązań i materiałów budowlanych to dobry moment by porozmawiać z architektem jeszcze na etapie projektowania naszego przyszłego domu. W obecnych czasach każdy nowo budowany dom musi spełniać odpowiednie normy zawarte w ustawach i rozporządzeniach. Przepisy te określ... » więcej

Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi

W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Także tutaj fakt, że deweloper posługuje się przy wykonaniu poszczególnych prac podwykonawcami jest bez znaczenia... » więcej

Małe mieszkania sprzedają się szybciej

Na nabywcę mieszkania czeka się teraz znacznie krócej niż na początku roku. Najszybciej można sprzedać małe mieszkania w blokach z wielkiej płyty, które są obecnie najtańsze. Od początku roku średni czas od wystawienia oferty sprzedaży mieszkania do zawarcia transakcji sięgał 130 dni, a obecnie cza... » więcej

konin domy, nieruchomości

domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania, nieruchomości w budownictwie

Wentylacja grawitacyjna - Nazywana także wentylacją naturalną. System wymiany powietrza w budynku działający w oparciu o różnicę gęstości powietrza ciepłego (w budynku) i zimnego (na zewnątrz). Powietrze zimne przedostaje się w naturalny sposób do budynku przez rozszczelnienia i nawiewniki (montowane w ścianach lub oknach), a po ogrzaniu miesza się z lżejszym powietrzem ciepłym. Ciepłe powietrze unosi się do góry i wydostaje się z domu przez kominy wentylacyjne. Im większa różnica temperatur pomiędzy tą w budynku i tą na zewnątrz, tym sprawniej działa wentylacja grawitacyjna. O jej skuteczności decyduje, między innymi, jej odpowiednie wykonanie, sposób rozmieszczenia punktów wyciągowych, nawiewników czy pogoda. W praktyce wentylacja grawitacyjna działa najkorzystniej przy różnicy temperatur ok. 10-12 stopnia C. Przy wyższej różnicy temperatur ruch powietrza w budynku jest zbyt duży, powodując przeciągi. Przy niższej różnicy temperatur, wymiana powietrza w budynku jest zbyt niska, obniżając jego jakość.

Osiadanie gruntu - Powolny ruch gruntu zachodzący pod wpływem ciężaru postawionego domu, w wyniku którego powierzchnia terenu ulega obniżeniu. Grunt sypki osiada do kilku miesięcy po wybudowaniu domu, spoisty (gliny i iły) do pięciu lat lub dłużej. Nierównomierne osiadanie gruntu to m.in. częsta przyczyna pękania ścian.

prawo: kupno domu, mieszkania

Umowa najmu - nie musi mieć formy pisemnej, ale jeśli dotyczy najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok, powinno się ją sporządzić na piśmie. W przeciwnym razie uznaje się, że została zawarta na czas nieoznaczony.

mieszkanie w ubezpieczeniach

budowla - następujące obiekty budowlane:

 • ogrodzenie posesji wraz z bramą, otwieraną ręcznie lub sterowaniem radiowym i jej wyposażeniem instalacyjnym,
 • nawierzchnie placów i podjazdów,
 • wiata,
 • szopa,
 • szambo,
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków,
 • przydomowy zbiornik na gaz,
 • niewielkie obiekty służące dekoracji, rekreacji lub utrzymaniu porządku, w szczególności: posągi, grille murowane, fontanny, baseny, pergole, altany, piaskownice, śmietniki,
 • instalacje znajdujące się poza budynkiem na terenie posesji.

lokal mieszkalny - znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wyodrębnione pomieszczenie lub pomieszczenia służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiące odrębną nieruchomość albo będące przedmiotem spółdzielczego prawa do lokalu oraz przynależne do tego lokalu:

 • pomieszczenie gospodarcze,
 • pomieszczenie garażowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub miejsce postojowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wraz ze stałymi elementami.

finanse: kupno domu

Konsolidacja - połaczenie kilku zobowiązań w jedno w celu zmniejszenia raty i oprocentowania oraz wydłużenia okresu kredytowania. Konsolidacja umożliwia spłatę posiadanych zobowiązań, czyli niejako zamianę kilku kredytów w jeden. Kredytem konsolidacyjnym można spłacić kilka innych zobowiązań takich jak: kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy, kredyt ratalny, pożyczka gotówkowa, limity na karcie kredytowej, limity kredytowe w rachunkach bieżących, kredyty i pożyczki udzielone przez zakład pracy, pozostałe kredyty konsumpcyjne. Dzięki długiemu okresowi kredytowania i niższemu oprocentowaniu rata kredytu jest znacznie niższa. Kredyt konsolidacyjny polega na zamianie kilku kredytów i pożyczek na jeden. Dzięki temu, zamiast wielu, płaci się tylko jedną przeważnie niższą ratę. Kredyt konsolidacyjny może być niezabezpieczony lub zabezpieczony (na zasadach podobnych do pożyczki hipotecznej). Kredytem konsolidacyjnym można spłacić kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy, kredyt konsumpcyjny, linię debetową w rachunku bieżącym, a także zadłużenie na karcie kredytowej. Niektóre banki oprócz zamiany kredytów na jeden oferują dodatkową gotówkę.

Wcześniejsza spłata kredytu / nadpłata - jest to nadpłacenie częściowe lub całkowita spłąta części kapitałowej kredytu pozostałej do spłaty. Może to się wiązać z dodatkową prowizją za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę, zazwyczaj w pierwszych latach spłaty kredytu.

Nieruchomości - Domy © 2018

Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń. Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane. Małe mieszkania sprzedają się szybciej. Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi. domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana