Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane. Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń. Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi. Małe mieszkania sprzedają się szybciej. domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości - Domy

nieruchomości domy w budownictwie

Strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę - to inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

finanse: mieszkanie, dom, nieruchomość

Opłata za wcześniejszą spłatę - opłata za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu. Niektóre banki nie pobierają żadnych opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, umożliwiając regulowanie czasu spłaty w zależności od Twojej bieżącej sytuacji finansowej.

ubezpieczenia - działki

Franszyza - Uzgodniona i zapisana w polisie kwota do wysokości której ubezpieczajacy (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie.

Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń

Właściwe dobranie powierzchni poszczególnych pomieszczeń jak i wielkość całego domu jest bardzo ważny, należy pamiętać o tym, że w projektach domów, schody, garaż, a także powierzchnia balkonów i tarasów nie jest wliczana do powierzchni użytkowej, ale z kolei jest ujęta w powierzchni netto. Salon p... » więcej

Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane

Wybór najbardziej optymalnych rozwiązań i materiałów budowlanych to dobry moment by porozmawiać z architektem jeszcze na etapie projektowania naszego przyszłego domu. W obecnych czasach każdy nowo budowany dom musi spełniać odpowiednie normy zawarte w ustawach i rozporządzeniach. Przepisy te określ... » więcej

Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi

W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Także tutaj fakt, że deweloper posługuje się przy wykonaniu poszczególnych prac podwykonawcami jest bez znaczenia... » więcej

Małe mieszkania sprzedają się szybciej

Na nabywcę mieszkania czeka się teraz znacznie krócej niż na początku roku. Najszybciej można sprzedać małe mieszkania w blokach z wielkiej płyty, które są obecnie najtańsze. Od początku roku średni czas od wystawienia oferty sprzedaży mieszkania do zawarcia transakcji sięgał 130 dni, a obecnie cza... » więcej

konin domy, nieruchomości

domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Suchy tynk - Płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe o grubości od 10 do 25 mm służące do wykańczania ścian i sufitów. Są łatwe i szybkie w montażu, jednak podatne na uszkodzenia mechaniczne i mają niską odporność na wilgoć.

prawo: sprzedaż gruntów

Hipoteka umowna - jej ustanowienie wymaga zawarcia umowy. Forma aktu notarialnego jest obowiązkowa tylko dla oświadczenia woli właściciela nieruchomości ustanawiającego hipotekę. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia oświadczenia przez wierzyciela (może ono nastąpić w dowolnej formie). Uproszczony sposób ustanowienia hipoteki umownej przewidują przepisy prawa bankowego dla zabezpieczenia wierzytelności banków. Dokumenty bankowe zastępują notarialne oświadczenie woli właściciela nieruchomości i stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej. Dla zabezpieczenia tej samej wierzytelności można, w drodze umowy, obciążyć więcej niż jedną nieruchomość (jest to tzw. hipoteka łączna umowna).

mieszkania, domy w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie domu / mieszkania - wymagane dokumenty potrzebne do zawarcia ubezpieczenia to między innymi: odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej zabezpieczeniem, w przypadku braku księgi wieczystej inne dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości, w przypadku działki wypis z rejestru gruntów, notarialny akt własności dla nieruchomości, umowa najmu dla nieruchomości lub sprzętu, opinia rzeczoznawcy dla nieruchomości lub przedmiotów wartościowych, faktury potwierdzające wartość ubezpieczanych elementów stałych i mienia ruchomego.

finanse: kupno mieszkania, domu

Kredyt konsumencki - jest to kredyt lub pożyczka udzielana przez bank lub inną instytucję finansow. Maksymalna wysokość kredytu lub pożyczki to 80 tys. złotych spłacane dłużej niż 3 miesiące.

Nieruchomości - Domy © 2017

Małe mieszkania sprzedają się szybciej. Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane. Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi. Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń. domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana